Auditoria

Servei d'auditoria de comptes anuals obligatòries i voluntàries.

Les auditores tenen la missió de donar fiabilitat i veracitat a la informació financera de les empreses, milloren la gestió, posen en contacte a totes les àrees de l'empresa, detecten els riscos i els problemes abans que sorgeixin i donen confiança davant tercers, en saber que hi ha una segona revisió.

Activitats realitzades per JOVER-COSTA AUDITORS ASSOCIATS SL, entitat inscrita en el ROAC amb el número S-1757.

ACCÉS WEB 

Serveis prestats:

  • Auditoria de Comptes Anuals individuals i consolidats (obligatòria o voluntària).
  • Treballs de revisió limitada.
  • Due Diligence.
  • Informes especials per operacions societàries: fusions, escissions, augments i reduccions de capital, etc.
  • Auditoria pericial.
  • Certificació de fets concrets.
  • Auditoria / Revisió de comptes justificatius de subvencions i ajudes.
  • Valoracions d'empreses i participacions.