Gestoria

Realització de tràmits i gestions administratives en general.

Tot tipus de gestions i tràmits necessaris, que han de realitzar les empreses i particulars, amb les administracions i organismes públics, amb la finalitat d'agilitar i facilitar les mateixes.

Les principals gestions que realitzem són:

  • Transferència de vehicles i altres tràmits davant la Prefectura de Trànsit.
  • Visats de Targeta de Transport.
  • Liquidació de l'Impost de Successions i Donacions.
  • Tramitació d'Herències.
  • Altes i Modificacions en el cens Cadastral.
  • Consultes i Inscripcions a registres públics.
  • Obtenció de permisos per a obertura negocis.