Laboral

Assessorament integral i tot tipus de gestions en l'àmbit de les relacions laborals.

La nostra dedicació, i una adequació immediata a tota la normativa que afecta l'entorn laboral i de la Seguretat Social, juntament amb l'ús de les noves tecnologies, ens permet oferir un servei altament qualificat.

 • Algunes de les principals actuacions en l'àmbit laboral, són els tràmits a realitzar sobre:
  • Nòmines personalitzades.
  • Contractes.
  • Liquidacions de Seguretat Social.
  • Altes i baixes.
  • Partes de baixa per incapacitat temporal i accidents.
  • Declaracions trimestrals sobre les retencions del personal.
 • Confecció de fitxers de comptabilització de costos laborals i realització de fitxers per a la realització de les transferències bancàries mensuals.
 • Estudi reestructuració de plantilles, tramitació i presentació Expedients de Regulació d'Ocupació.
 • Tramitació Expedients Estrangeria.
 • Representació de l'empresa en Conciliació.