Laboral

Assessorament integral i tot tipus de gestions en l'àmbit de les relacions laborals.

La nostra dedicació, i una adequació immediata a tota la normativa que afecta l'entorn laboral i de la Seguretat Social, juntament amb l'ús de les noves tecnologies, ens permet oferir un servei altament qualificat.

  • Algunes de les principals actuacions en l'àmbit laboral, són els tràmits a realitzar sobre:
    • Nòmines personalitzades.
    • Contractes.
    • Liquidacions de Seguretat Social.
    • Altes i baixes.
    • Partes de baixa per incapacitat temporal i accidents.
    • Declaracions trimestrals sobre les retencions del personal.
  • Confecció de fitxers de comptabilització de costos laborals i realització de fitxers per a la realització de les transferències bancàries mensuals.
  • Estudi reestructuració de plantilles, tramitació i presentació Expedients de Regulació d'Ocupació.
  • Tramitació Expedients Estrangeria.
  • Representació de l'empresa en Conciliació.