Mercantil

Assessorament jurídic d'empreses, especialistes en Dret Societari.

Per a la defensa dels interessos dels nostres clients, oferim els nostres serveis jurídic-mercantils.

A títol enunciatiu destaquem els següents serveis:

 • Assessorament jurídic d'empreses:
  • Constitució, modificació de societats i òrgans d'administració de les mateixes.
  • Redacció d'estatuts.
  • Contractació en l'àmbit de l'empresa.
 • Dret societari:
  • Acords socials de totes classes.
  • Fusió, absorció i liquidació de societats.
  • Convocatòria i assistència a Juntes.
  • Compravenda de societats, accions i participacions.
  • Responsabilitat dels administradors societaris.
 • Reclamacions judicials de quantitat:
  • Processos monitoris, canviaris i ordinaris.
  • Personacions en processos concursals.